Όραμα και αποστολή

Το όραμα της ΔΟΘ είναι να διασφαλίσει ίση πρόσβαση σε ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για κάθε ασθενή με θαλασσαιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η αποστολή της ΔΟΘ είναι η προαγωγή και η εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων ελέγχου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θαλασσαιμίας και άλλων αιμοσφαιρινοπαθειών σε κάθε χώρα του κόσμου που πλήττεται από τη νόσο.

Επίσης:

Διαβάστε το καταστατικό της ΔΟΘ εδώ.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Εάν επιθυμείτε να μας βοηθήσετε με τη συμμετοχή σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Back to top button