Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΘ απαρτίζεται από 16 μέλη προερχόμενα από 11 χώρες, μισοί εκ των οποίων είναι ασθενείς με θαλασσαιμία. Το Δ.Σ. εκλέγεται κάθε 4 χρόνια, εφαρμόζει τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση και ενεργεί με σταθερό γνώμονα την προώθηση της αποστολής και των στόχων της Ομοσπονδίας.

Θέλετε να γίνετε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΘ;Διαβάστε τα κριτήρια επιλεξιμότητας

Back to top button