Βραβεία & Διακρίσεις

Η ουσιαστική και μακρόχρονη συνεισφορά της ΔΟΘ στον τομέα των αιμοσφαιρινοπαθειών έχει αναγνωριστεί μέσα από πολλές διακρίσεις από διάφορους οργανισμούς παγκοσμίως.

Back to top button