Βραβεία & Διακρίσεις

Η ΔΟΘ διατηρεί επίσημες σχέσεις με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) από το 1996 και έχει συμβουλευτικό ρόλο στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC).

Στη μέχρι τώρα πορεία της, η ΔΟΘ έχει λάβει πολλές διακρίσεις και βραβεία από διεθνείς οργανισμούς για τη σημαντική συνεισφορά της στον τομέα της θαλασσαιμίας και άλλων αιμοσφαιρινοπαθειών.

Η ΔΟΘ έχει, επίσης, καθιερώσει μια σειρά βραβείων τα οποία απονέμει η ίδια σε επιστήμονες και εθελοντές, σε αναγνώριση των εξαιρετικών τους επιτευγμάτων στον παγκόσμιο, συνεχή αγώνα κατά της θαλασσαιμίας.

Back to top button