Έργα

Η ΔΟΘ δραστηριοποιείται σε μια σειρά έργων, ορισμένα εκ των οποίων διεξάγονται σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς ή φορείς που σχετίζονται με την υγεία/τη νόσο στο πλαίσιο της υλοποίησης της αποστολής και του οράματος της Ομοσπονδίας.

Η αποστολή της ΔΟΘ:
«Η προαγωγή και η εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων ελέγχου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θαλασσαιμίας και άλλων αιμοσφαιρινοπαθειών σε κάθε χώρα του κόσμου που πλήττεται από τη νόσο».

Το όραμα της ΔΟΘ:
«Ίση πρόσβαση σε ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για κάθε ασθενή με θαλασσαιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες σε ολόκληρο τον κόσμο».

Η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ) συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη δικτύωση που περιστρέφονται γύρω από πληθώρα θεμάτων αναφορικά με τη θαλασσαιμία και τις αιμοσφαιρινοπάθειες, μέσω του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού έργων της.

Είστε ευπρόσδεκτοι να διαβάσετε μια εκτενέστερη περιγραφή για κάθε έργο της ΔΟΘ σε αυτήν την ενότητα.

Έργα σε εξέλιξη

Προηγούμενα έργα:

Back to top button