Έργα

Η ΔΟΘ δραστηριοποιείται σε μια σειρά έργων, ορισμένα εκ των οποίων διεξάγονται σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς ή φορείς που σχετίζονται με την υγεία/τη νόσο στο πλαίσιο της υλοποίησης της αποστολής και του οράματος της Ομοσπονδίας.

Η αποστολή της ΔΟΘ:
«Η προαγωγή και η εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων ελέγχου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θαλασσαιμίας και άλλων αιμοσφαιρινοπαθειών σε κάθε χώρα που πλήττεται από τη νόσο στον κόσμο».

Το όραμα της ΔΟΘ:

«Ίση πρόσβαση σε ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για κάθε ασθενή με θαλασσαιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες σε ολόκληρο τον κόσμο».

 

Στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της θαλασσαιμίας και των αιμοσφαιρινοπαθειών, η ΔΟΘ συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη δικτύωση που αφορούν την πληθώρα των θεμάτων που σχετίζονται με τη θαλασσαιμία και τις αιμοσφαιρινοπάθειες, μέσω του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού των έργων της.

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να διαβάσετε μια εκτενέστερη περιγραφή για καθένα από τα έργα της ΔΟΘ.

Back to top button