Προγράμματα πρακτικής καθοδήγησης της ΔΟΘ

Αυτά τα προγράμματα (preceptorships) αποτελούν σύντομες επισκέψεις από ειδικούς που γνωρίζουν ήδη το αντικείμενό τους, αλλά επιθυμούν να επωφεληθούν από την επαφή τους με εμπειρογνώμονες, για να επικαιροποιήσουν ή να τελειοποιήσουν μια τεχνική ή μια πλευρά της φροντίδας που παρέχουν. Δεν διαρκούν κανονικά πάνω από 4-5 ημέρες, ενώ κάθε ομάδα δεν μπορεί να αποτελείται από περισσότερα από 4-5 άτομα. Η μορφή κάθε προγράμματος πρακτικής καθοδήγησης βασίζεται κυρίως στη συζήτηση και στην παρουσίαση περιστατικών (για την κλινική πλευρά) ή εργαστηριακών τεχνικών (για την εργαστηριακή πλευρά) του προγράμματος.

Κλινικά προγράμματα πρακτικής καθοδήγησης

Τα προγράμματα αυτά προσφέρονται σε επαγγελματίες που ασκούν την ιατρική και φροντίζουν ήδη θαλασσαιμικούς ασθενείς, και χρειάζονται να συζητήσουν μια συγκεκριμένη πλευρά της φροντίδας των ασθενών. Δεν έχουν σκοπό να αναλύσουν ολόκληρο το πρωτόκολλο της φροντίδας της θαλασσαιμίας, αλλά να εστιάσουν σε μια πλευρά της, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε χώρας ή ομάδας ιατρών με τα ίδια ενδιαφέροντα.

Επί του παρόντος, οι ανάγκες αυτές δεν έχουν προσδιοριστεί πλήρως, δεδομένου ότι προκύπτουν από τη συζήτηση με ομάδες ή μεμονωμένους ιατρούς. Παραδείγματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν:

  • Ένα πρόγραμμα πρακτικής καθοδήγησης για την παρακολούθηση μέσω MRI
  • Ένα πρόγραμμα πρακτικής καθοδήγησης για συγκεκριμένες πτυχές της αποσιδήρωσης
  • Ένα πρόγραμμα πρακτικής καθοδήγησης για την παρακολούθηση ή τη θεραπεία του ενδοκρινικού συστήματος
  • Ένα πρόγραμμα πρακτικής καθοδήγησης για τις καρδιακές επιπλοκές
  • Ένα πρόγραμμα πρακτικής καθοδήγησης για τα γενόσημα φάρμακα ή τη συμμόρφωση με τη θεραπεία

Τα κλινικά προγράμματα πρακτικής καθοδήγησης θα πρέπει να βασίζονται σε παρουσιάσεις και συζητήσεις περιστατικών ασθενών. Ως εκ τούτου, μπορεί να μην αρμόζει κάθε φορά ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα. Θα εξαρτηθεί από το θέμα που θα επιλεγεί και από τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. Θα ποικίλει από την κλινική έρευνα μέχρι ζητήματα συνήθους φροντίδας. Το αντικείμενο θα συζητείται με τις υπηρεσίες που χρειάζονται το πρόγραμμα πρακτικής καθοδήγησης και το ειδικό κέντρο θα επιλέγεται σύμφωνα με τον συγκεκριμένο τομέα ενδιαφερόντων του. Ωστόσο, μπορεί να δοθεί ένα παράδειγμα για ένα πρόγραμμα πρακτικής καθοδήγησης στην καρδιολογία:

  • μία μέρα μπορεί να αφιερωθεί στη συζήτηση περιστατικών,
  • τη δεύτερη μέρα μπορεί να ζητηθεί από τους υποψήφιους να χρησιμοποιήσουν ηχοκαρδιογραφία και να συζητήσουν την ερμηνεία με τον ειδικό,
  • ενώ η τρίτη μέρα μπορεί να αφιερωθεί στις αρρυθμίες, οπότε η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της καταγραφής Holter θα αποτελέσει μια πτυχή της συζήτησης για το πότε πρέπει να αντιμετωπίζεται μια αρρυθμία.

Εργαστηριακά προγράμματα πρακτικής καθοδήγησης

Οι ίδιες αρχές ισχύουν για τα εργαστηριακά προγράμματα πρακτικής καθοδήγησης, στο πλαίσιο των οποίων θα συζητούνται συγκεκριμένες εργαστηριακές διαδικασίες σύμφωνα με τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών. Αναμένουμε ότι τα θέματα θα άπτονται περισσότερο των διαγνωστικών πλευρών των αιμοσφαιρινοπαθειών, ειδικά των μοριακών τεχνικών. Μπορεί επίσης να καλύπτουν ερευνητικές πτυχές, καθώς και θέματα όπως η γονιδιακή επεξεργασία ή η γονιδιακή θεραπεία.

Ένα συνδυαστικό θέμα, όπως η συσχέτιση μεταξύ γονότυπου και φαινότυπου, μπορεί να αφορά τόσο κλινικούς όσο και εργαστηριακούς επιστήμονες.

Η επιλογή του ειδικού κέντρου θα εξαρτηθεί και πάλι από το θέμα προς συζήτηση.

 

Τρέχοντα και προηγούμενα προγράμματα πρακτικής καθοδήγησης

TIF Preceptorship Programme 2019

MOROCCO SUMMARY: A Preceptorship on the Clinical Management of Thalassaemia was successful completed with the training of 2 doctors from Algeria at the Children’s Hospital in Rabat, Morocco. The Preceptorship …

Πρόγραμμα πρακτικής καθοδήγησης της ΔΟΘ για το 2017

Ιστορικό Μετά την 70η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, η ΔΟΘ έλαβε επίσημο αίτημα από τα Υπουργεία Υγείας της Κύπρου και των Μαλδίβων να θεσπίσει ένα τριμερές πλαίσιο συνεργασίας για την πρόληψη …

Back to top button