Πρόγραμμα υποτροφιών Renzo Galanello

Το 2013, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού της προγράμματος, η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ) δρομολόγησε μια νέα πρωτοβουλία: ένα πρόγραμμα υποτροφιών, το Πρόγραμμα υποτροφιών Renzo Galanello, προς τιμήν του αείμνηστου Καθηγητή Renzo Galanello, πρωτοπόρου στον τομέα της έρευνας και της διαχείρισης της θαλασσαιμίας.

Το πρόγραμμα διατίθεται μέσω της μονάδας Joint Red Cell Unit, του Τμήματος Αιματολογίας του University College London NHS Foundation Trust στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε αρχικά σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Whittington NHS Trust στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου με την υποστήριξη της Novartis Pharma. Αποτελεί μέρος του Εκπαιδευτικού προγράμματος της ΔΟΘ και προσφέρεται σε ιατρούς, ειδικούς στον τομέα της αιματολογίας, της παιδιατρικής και της παθολογίας. Ωστόσο, προκειμένου να διαδώσουμε ευρύτερα αυτήν την υποτροφία και να συνεργαστούμε και με άλλα κέντρα αναφοράς, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διατίθεται πλέον μέσω της μονάδας Joint Red Cell Unit, του Τμήματος Αιματολογίας του University College London NHS Foundation Trust στο Λονδίνο, υπό την επίβλεψη και τον συντονισμό του Καθηγητή Αιματολογίας John Porter και της Δρος Πέρλας Ελευθερίου, Επιμελήτριας Αιματολογίας.

Η ΔΟΘ γνωρίζει ότι σε πολλές χώρες υπάρχει έλλειψη καταρτισμένου ιατρικού προσωπικού με αποτέλεσμα η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθειες να είναι υποβέλτιστη και, σε πολλές περιπτώσεις, στοιχειώδης. Αυτή η ανάγκη οφείλεται εν μέρει σε ένα γενικά μικρότερο ενδιαφέρον για τις μη κακοήθεις αιματολογικές διαταραχές στον τομέα της αιματολογίας, αλλά και στο ότι αυτές οι διαταραχές θεωρούνται σπάνιες και ως τέτοιες δεν λαμβάνουν προτεραιότητα ούτε ενσωματώνονται στις εθνικές στρατηγικές ή στα εθνικά προγράμματα υγείας. Οι πολιτικές για τις σπάνιες και τις χρόνιες διαταραχές είναι υποβέλτιστες ή ανεπαρκείς σε πολλές χώρες, ενώ το ενδιαφέρον όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής για την υγεία στρέφεται σε άλλες «προτεραιότητες» υγείας. Η βελτίωση των γνώσεων προς μια ολιστικού τύπου φροντίδα στη θαλασσαιμία και τη δρεπανοκυτταρική νόσο αποτελεί προτεραιότητα της ΔΟΘ από την ίδρυσή της και η ανάγκη αυτή δεν γνωρίζει γεωγραφικά όρια.

Η βελτίωση των πολιτικών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτών των διαταραχών θα έχει τεράστια και ανεκτίμητη συμβολή για την υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και για τη δημόσια υγεία και την αντίστοιχη κοινωνική επιβάρυνση σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Δεδομένου ότι αυτές οι παθήσεις είναι πολυοργανικής φύσης, εξαρτώνται δια βίου από την παροχή αίματος και έχουν γενετική αιτιολογία, υπάρχουν σημαντικές ιατρικές και κοινωνικές συνέπειες καθώς και συνέπειες για τη δημόσια υγεία, επιπροσθέτως των οικονομικών.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ