Υποτροφίες και Προγράμματα πρακτικής καθοδήγησης

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού της προγράμματος και του σκοπού της ενίσχυσης της δια βίου μάθησης και της προόδου στον τομέα της θαλασσαιμίας και των αιμοσφαιρινοπαθειών, η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας παρέχει υποτροφίες (fellowships) και προγράμματα πρακτικής καθοδήγησης (preceptorships) προς όφελος των επαγγελματιών υγείας.

Πρόγραμμα υποτροφιών Renzo Galanello Προγράμματα πρακτικής καθοδήγησης της ΔΟΘ
Back to top button