eThalED για επαγγελματίες υγείας

Εισαγωγή

Η σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων eThalED Course προσφέρει εξειδικευμένη γνώση για την πρόληψη και την κλινική αντιμετώπιση της θαλασσαιμίας σε ειδικούς ανά τον κόσμο που ενδιαφέρονται ή/και ασχολούνται ήδη με τον συγκεκριμένο τομέα. Τα σεμινάρια βασίζονται στις «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση της Μεταγγισιοεξαρτώμενης Θαλασσαιμίας (ΜΕΘ) (3η έκδοση, 2014)».

Η ανάπτυξη του εν λόγω e-Course εμπίπτει στην αποστολή της ΔΟΘ να διασφαλίσει ίση πρόσβαση σε ποιοτική θεραπεία για όλους τους ασθενείς παγκοσμίως. Επιπλέον, η συνεισφορά του προγράμματος αυτού κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένων των συνεχών μεταναστευτικών ροών των τελευταίων ετών, στο πλαίσιο των οποίων αφρικανικοί και ασιατικοί πληθυσμοί, άνθρωποι, δηλαδή, που προέρχονται από δύο ηπείρους με παραδοσιακά υψηλό επιπολασμό της θαλασσαιμίας και των λοιπών αιμοσφαιρινοπαθειών, μεταναστεύουν στην Ευρώπη λόγω του πολέμου ή άλλων συνθηκών στον τόπο τους και αναπόφευκτα συνεισφέρουν στη σημαντική αύξηση του αριθμού των φορέων (του γονιδίου που προκαλεί αιμοσφαιρινοπάθεια) ή/και του αριθμού προσβεβλημένων ατόμων (ατόμων που πάσχουν από τη νόσο) σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, οι διαταραχές της αιμοσφαιρίνης ή αιμοσφαιρινοπάθειες αποτελούν πράγματι πηγή παγκόσμιας ανησυχίας που απαιτεί τη θέσπιση ισχυρών υγειονομικών πολιτικών για την πρόληψη, την προώθηση της εξειδικευμένης γνώσης και διεπιστημονικών υγειονομικών υπηρεσιών για την αποτελεσματική διαχείριση των κλινικών προκλήσεων που συνεπάγεται αυτή η ομάδα διαταραχών και την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής για τους ασθενείς.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη β-θαλασσαιμία, την πιο σοβαρή μορφή θαλασσαιμίας. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι η έμφαση που δίνει στην οπτική των ασθενών όσον αφορά την πρόληψη και τη θεραπεία της θαλασσαιμίας, γεγονός που προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη σημασία της έγκαιρης και ολοκληρωμένης γενετικής συμβουλευτικής, τη σημασία της μεγιστοποίησης της συμμόρφωσης των ασθενών με τη θεραπεία, καθώς και άλλες βασικές πτυχές της διαρκώς μεταβαλλόμενης σχέσης μεταξύ γιατρού και ασθενούς που ευνοεί την ισχυρή συμμετοχή του ασθενούς σε κάθε επιμέρους πτυχή της θεραπείας του.

Η θαλασσαιμία είναι μια γενετική, κληρονομική διαταραχή της πρωτεΐνης αιμοσφαιρίνης του αίματος. Εκτιμάται ότι προσβάλλει 300-500.000 παιδιά παγκοσμίως, τα οποία γεννιούνται με τη νόσο και το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι φορείς του γονιδίου που προκαλεί αιμοσφαιρινοπάθεια.

Η σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων eThalED Course προσφέρεται στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα αραβικά.

Διαβάστε το έντυπο για το eThalED (ΕΝ)

 

Σκοποί και στόχοι:

  • Να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις για την επιδημιολογία, την κληρονομικότητα και την πρόληψη, την παθοφυσιολογία, τη διάγνωση και τις σχετικές επιπλοκές της θαλασσαιμίας.
  • Να βοηθήσει τους ειδικούς ιατρούς στη διαχείριση της πολυπλοκότητας της νόσου.
  • Να συμβάλει στη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών και υπηρεσιών με στόχο την υψηλής ποιότητας κλινική αντιμετώπιση και υποστήριξη των ασθενών με θαλασσαιμία.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  1. Πτυχίο ιατρικής και ειδίκευση στην Παθολογία, την Παιδιατρική ή την Αιματολογία
  2. Προηγούμενη εμπειρία στη θεραπεία αιμοσφαιρινοπαθειών θα προτιμηθεί
Οι ειδικοί ιατροί δεν είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα συνολικά, αλλά μπορούν να επιλέξουν μία ή περισσότερες επιμέρους θεματικές ενότητες, π.χ. Ηπατολογία, Ενδοκρινολογία ή/και Καρδιολογία.

Περιεχόμενα:

Το πρόγραμμα eThalED για επαγγελματίες υγείας αποτελείται από 2 διαδικτυακά σεμινάρια που καλύπτουν σε βάθος τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την πρόληψη και την κλινική αντιμετώπιση της θαλασσαιμίας.

Στόχος των δύο σεμιναρίων είναι να ενισχύσουν τις γνώσεις των ειδικών ιατρών σχετικά με τη θαλασσαιμία, να τους εισαγάγουν στην οπτική των ασθενών όσον αφορά τις πολυσύνθετες πτυχές της θαλασσαιμίας και να τους εξοπλίσουν με τα εργαλεία που χρειάζονται για να επιδιώξουν την περαιτέρω εξέλιξή τους.

Σεμινάριο 1: Πρόληψη

Σεμινάριο 2: Κλινική αντιμετώπιση

Η σημασία της πρόληψης Εισαγωγή στη θαλασσαιμία: γενετική βάση, παθοφυσιολογία και διάγνωση
Επιδημιολογικά στοιχεία που υποστηρίζουν την πρόληψη Μεταγγίσεις αίματος
Στρατηγικές εθνικών προγραμμάτων πρόληψης Υπερσιδήρωση και αποσιδήρωση
Πρακτικές πτυχές για αποτελεσματικά προγράμματα πρόληψης – Προσυμπτωματικός έλεγχος Καρδιακές επιπλοκές
Δεοντολογικά και νομικά ζητήματα Ήπαρ και σπλήνας
Λοιμώξεις
Ενδοκρινικές διαταραχές και οστεοπόρωση
Γονιμότητα και κύηση
Επείγοντα περιστατικά θαλασσαιμίας

 

Επισκεφθείτε την πλατφόρμα

 

Εγγραφή:

Μπορείτε να αποκτήσετε εύκολη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό δημιουργώντας λογαριασμό στην Ηλεκτρονική Ακαδημία της ΔΟΘ.

Πιστοποιητικά:

Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας χορηγείται πιστοποιητικό στους ειδικούς ιατρούς που ολοκληρώνουν το pre-test (ανεξαρτήτως βαθμολογίας), που έχουν καλύψει το σύνολο του περιεχομένου της ενότητας και που περνούν με επιτυχία το post-test (με βαθμολογία 100%). Οι ειδικοί ιατροί μπορούν να επιλέξουν μία ή περισσότερες θεματικές ενότητες, π.χ. Ηπατολογία, Ενδοκρινολογία ή/και Καρδιολογία. Στην περίπτωση αυτή, θα μπορούν να κατεβάσουν μόνο το αντίστοιχο πιστοποιητικό για τη θεματική ενότητα την οποία ολοκλήρωσαν.

Σημ: Το πιστοποιητικό αυτό δεν ισοδυναμεί με ούτε αντικαθιστά την πανεπιστημιακή ιατρική ειδίκευση

Φόρουμ:

Υπάρχουν δύο ειδικά φόρουμ (φόρουμ συζήτησης), ένα για κάθε σεμινάριο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φόρουμ αυτά για να συζητήσετε με άλλους συμμετέχοντες (ειδικούς ιατρούς από όλο τον κόσμο) και με τη ΔΟΘ σχετικά με το περιεχόμενο των σεμιναρίων ή με οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετίζεται με τη δουλειά σας.

Για να συμμετάσχετε στη συζήτηση, πρέπει να: (1) Προσθέσετε ένα νέα νήμα, (2) να το ονομάσετε σύμφωνα με το θέμα της συζήτησης που θέλετε να ξεκινήσετε και (3) να πληκτρολογήσετε τις ερωτήσεις, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις ή τις εμπειρίες σας.

Κόστος:

Το σεμινάριο παρέχεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες υγείας σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά:

Η ΔΟΘ προσφέρει, επίσης, ένα ηλεκτρονικό μάθημα για τους ασθενείς με θέμα τη θαλασσαιμία στο https://thalassaemia.org.cy/platform-patients/ και ένα ηλεκτρονικό μάθημα για επαγγελματίες υγείας με θέμα τη δρεπανοκυτταρική νόσο στο https://thalassaemia.org.cy/what-we-do/education/e-academy/scd-hcps/, καθώς και μια σειρά από δημοσιεύσεις που θα στηρίξουν την προσπάθειά σας.

Back to top button