Εκπαίδευση

Η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ) έχει αναπτύξει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό την παροχή ευκαιριών διά βίου εκπαίδευσης σε επαγγελματίες υγείας, σε ασθενείς και στις οικογένειές τους, καθώς και την ευαισθητοποίηση των φορέων χάραξης πολιτικής και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Ηλεκτρονική μάθηση και μάθηση μέσω κινητών συσκευών

Η ΔΟΘ έχει αναπτύξει πλούσιο ηλεκτρονικό υλικό και υλικό βασιζόμενο στο Web 2.0, επιτρέποντας στους ασθενείς, τους γονείς και τους επαγγελματίες υγείας να αλληλεπιδράσουν με πλήθος τεχνολογιών, να μάθουν και να συμβάλουν στη διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με τη θαλασσαιμία.

Ηλεκτρονική Ακαδημία της ΔΟΘ  Εφαρμογή THALIA  Διαδικτυακά σεμινάρια

Συνέδρια & Εργαστήρια

Το κυριότερο στοιχείο του διεθνώς αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος της ΔΟΘ είναι η διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων (συνεδρίων, σεμιναρίων και εργαστηρίων) που διεξάγονται σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Οι καθιερωμένες διεθνείς εκδηλώσεις της ΔΟΘ είναι το Διεθνές Συνέδριο Θαλασσαιμίας και Αιμοσφαιρινοπαθειών που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια, καθώς και το Πανευρωπαϊκό, το Πανασιατικό και το Πανμεσανατολικό περιφερειακό συνέδριο.

Διαβάστε περισσότερα

Υποτροφίες και Προγράμματα πρακτικής καθοδήγησης

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού της προγράμματος και του σκοπού της ενίσχυσης της διά βίου μάθησης και της προόδου στον τομέα της θαλασσαιμίας και των αιμοσφαιρινοπαθειών, η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας παρέχει υποτροφίες (fellowships) και προγράμματα πρακτικής καθοδήγησης (preceptorships) προς όφελος των επαγγελματιών υγείας.

Πρόγραμμα υποτροφιών Renzo Galanello Προγράμματα πρακτικής καθοδήγησης της ΔΟΘ

Δείτε επίσης

Back to top button