Εκπαίδευση

Η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ) έχει αναπτύξει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό την παροχή ευκαιριών δια βίου εκπαίδευσης σε επαγγελματίες υγείας, σε ασθενείς και στις οικογένειές τους, καθώς και την ευαισθητοποίηση των φορέων χάραξης πολιτικής και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Μάθετε για τη θαλασσαιμία Μάθετε για τα φάρμακαΕκπαιδευτικά βίντεο Ιστορίες ασθενών

Συνέδρια

Το κυριότερο στοιχείο του διεθνώς αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος της ΔΟΘ είναι η διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων (συνεδρίων, σεμιναρίων και εργαστηρίων) που διεξάγονται σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Οι καθιερωμένες διεθνείς εκδηλώσεις της ΔΟΘ είναι το διετές Διεθνές συνέδριο για τη θαλασσαιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες, καθώς και το Πανευρωπαϊκό, το Πανασιατικό και το Πανμεσανατολικό περιφερειακό συνέδριο.

Περισσότερα

Υποτροφίες και Προγράμματα πρακτικής καθοδήγησης

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού της προγράμματος και του σκοπού της ενίσχυσης της δια βίου μάθησης και της προόδου στον τομέα της θαλασσαιμίας και των αιμοσφαιρινοπαθειών, η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας παρέχει υποτροφίες (fellowships) και προγράμματα πρακτικής καθοδήγησης (preceptorships) προς όφελος των επαγγελματιών υγείας.

Πρόγραμμα υποτροφιών Renzo Galanello Προγράμματα πρακτικής καθοδήγησης της ΔΟΘ

Ηλεκτρονική μάθηση και μάθηση μέσω κινητών συσκευών

Η ΔΟΘ έχει αναπτύξει πλούσιο ηλεκτρονικό υλικό και υλικό βασιζόμενο στο Web 2.0, επιτρέποντας στους ασθενείς, τους γονείς και τους επαγγελματίες υγείας να αλληλεπιδράσουν με πλήθος τεχνολογιών, να μάθουν και να συμβάλουν στη διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με τη θαλασσαιμία.

Ηλεκτρονική ακαδημία της ΔΟΘ
Εφαρμογή ThaliMe

Back to top button