Διεθνείς δραστηριότητες

Η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας οργανώνει μια σειρά εργαστηρίων ανάπτυξης ικανοτήτων και επισκέψεων αντιπροσωπειών με στόχο να ενισχύσει τις ενώσεις ασθενών και γονέων ανά τον κόσμο, να ενδυναμώσει τη μεταξύ τους συνεργασία και τη συνεργασία τους με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, να διασφαλίσει καλύτερη ποιότητα φροντίδας και να καταρτίσει προγράμματα αποτελεσματικής πρόληψης στις χώρες που τα έχουν ανάγκη.

Back to top button