Εκδόσεις της ΔΟΘ

Εκδόσεις της ΔΟΘ

Οι εκδόσεις της ΔΟΘ περιλαμβάνουν πολλαπλούς τόμους για την πρόληψη και τη διαχείριση της θαλασσαιμίας.

Επισκεφτείτε την ενότητα

Ενημερώσεις για κλινικές δοκιμές

Αυτή η ενότητα παρέχει τακτικές ενημερώσεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των κλινικών δοκιμών για την επίτευξη της οριστικής θεραπείας των πασχόντων.

Επισκεφτείτε την ενότητα

 

Conference Proceedings

Thalassaemia Reports is an online journal that publishes the Proceedings from TIF’s International Conferences  for Patients and Healthcare Professionals.

Read the 2018 issue

Βιβλιογραφία σχετικά με τη θαλασσαιμία

Αυτή η ενότητα αποτελείται από επιλεγμένες δημοσιεύσεις για θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την κοινότητα της θαλασσαιμίας.

Επισκεφτείτε την ενότητα

Κλινικές δημοσιεύσεις

Η ενότητα των κλινικών δημοσιεύσεων περιλαμβάνει έναν ενημερωμένο, ετήσιο κατάλογο των βασικών επιστημονικών δημοσιεύσεων για τη θαλασσαιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες.

Επισκεφτείτε την ενότητα

Communications

Το περιοδικό της ΔΟΘ

Το περιοδικό της ΔΟΘ είναι το επίσημο περιοδικό για τα μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας. Διαφημίστε μαζί μας και περάστε το μήνυμά σας σε εθνικές υγειονομικές αρχές, ασθενείς, γονείς πασχόντων, επαγγελματίες υγείας, διεθνείς επαγγελματικές οργανώσεις σε περισσότερες από 60 χώρες.

Επισκεφτείτε την ενότητα

Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο της ΔΟΘ

Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο της ΔΟΘ είναι ένα διαδικτυακό δελτίο που εκδίδεται περιοδικά προς ενημέρωση των οργανισμών-μελών σχετικά με τα τελευταία νέα και τις δραστηριότητες της ΔΟΘ.

Visit section

Back to top button