Έργα

Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού/ Μαγνητική Τομογραφία (MRI)

Η κλινική φροντίδα της μείζονος θαλασσαιμίας έχει βελτιωθεί δραματικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, με αποτέλεσμα μια εντυπωσιακή αύξηση των ποσοστών επιβίωσης και της ποιότητας ζωής των πασχόντων που ζουν σε χώρες όπου αυτή η κλινική φροντίδα είναι διαθέσιμη και οικονομικά προσιτή.

Ωστόσο, η καρδιακή νόσος εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις συχνότερες και σοβαρότερες επιπλοκές που σχετίζονται με τον σίδηρο. Αυτήν την στιγμή, μάλιστα, εκτιμάται ότι οι καρδιολογικές επιπλοκές, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την υπερσιδήρωση, προκαλούν το 71% των θανάτων ασθενών με μείζων θαλασσαιμία. Μετά την εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας, η πρόγνωση είναι συνήθως κακή. Από την άλλη πλευρά, η καρδιομυοπάθεια μπορεί να είναι αναστρέψιμη, εφόσον παρασχεθεί εγκαίρως η κατάλληλη θεραπεία αποσιδήρωσης.

Η μέτρηση του καρδιακού φορτίου σιδήρου διαδραματίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην πρόγνωση και την παρακολούθηση του φορτίου σιδήρου, ενώ παρέχει και έναν τρόπο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας που έχουν τα πρωτόκολλα θεραπείας αποσιδήρωσης. Για πολλά χρόνια, η φερριτίνη ορού ήταν η συχνότερα χρησιμοποιούμενη έμμεση μέθοδος για την εκτίμηση της ποσότητας του σιδήρου στον οργανισμό. Ωστόσο, η ερμηνεία των τιμών της φερριτίνης μπορεί να επιπλακεί από διάφορες παθήσεις, ενώ τα επίπεδα της φερριτίνης και η συγκέντρωση σιδήρου στο ήπαρ όπως μετρώνται μέσω βιοψίας ενδέχεται να μην παρουσιάζουν συνοχή μεταξύ τους.

Πλέον, η χρήση της απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού ή αλλιώς μαγνητικής τομογραφίας (MRI) και, πιο συγκεκριμένα της ακολουθίας T2*, ενός λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη μη παρεμβατική εκτίμηση του καρδιακού σιδήρου, αποτελεί την πλέον ευρέως διαθέσιμη και επικυρωμένη μέθοδο για την υπερσιδήρωση έως σήμερα.

Στο πλαίσιο της συνεχούς της αναζήτησης (και του αδιάσειστου δικαιώματος) για την παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας στους ασθενείς με θαλασσαιμία όπου και αν βρίσκονται, η ΔΟΘ έλαβε την πρωτοβουλία να προωθήσει την εγκατάσταση και τη χρήση αυτής της τεχνολογίας σε μεγάλα νοσοκομεία ή/και κέντρα αναφοράς στις επηρεαζόμενες χώρες, ώστε οι ασθενείς με θαλασσαιμία να παραπέμπονται τακτικά για την αξιολόγηση του καρδιακού επιπέδου σιδήρου και την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών πρωτοκόλλων αποσιδήρωσης που εφαρμόζουν.

Back to top button