Έργα

Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασθενών για τη Θεραπευτική Καινοτομία

Η ΔΟΘ δραστηριοποιείται σε ένα έργο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Ορθή Κλινική Πρακτική (EFGCP) – τη χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασθενών για τη Θεραπευτική Καινοτομία (EUPATI). Πρόκειται για μια ακαδημία ασθενών, η οποία θα αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό, προγράμματα κατάρτισης και μια δημόσια διαδικτυακή βιβλιοθήκη για την εκπαίδευση εκπροσώπων ασθενών και του ευρύτερου κοινού σχετικά με όλες τις διαδικασίες που περιλαμβάνει η ανάπτυξη φαρμάκων. Τα θέματα θα περιλαμβάνουν την εξατομικευμένη και προγνωστική ιατρική, τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή κλινικών μελετών, την αξιολόγηση της ασφάλειας και της σχέσης οφέλους/κινδύνου των φαρμάκων, τη φαρμακοοικονομία, καθώς και τη συμμετοχή των ασθενών στην ανάπτυξη των φαρμάκων. Η ακαδημία EUPATI θα παρέχει εκπαιδευτικό υλικό σε έξι ευρωπαϊκές γλώσσες και θα απευθύνεται σε έντεκα ευρωπαϊκές χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες για την EUPATI
Back to top button