Έργα

Ηλεκτρονική Υποδομή για Ερευνητικό Δίκτυο για τη Θαλασσαιμία

Η πύλη ITHANET είναι ένας κοινοτικός ιστότοπος αφιερωμένος στη θαλασσαιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες, ο οποίος παρέχει μια σειρά υπηρεσιών όπως συνεχείς ενημερώσεις για επερχόμενα συνέδρια, ενδιαφέρουσες νέες δημοσιεύσεις και ομιλίες. Περιλαμβάνει επίσης μια βάση δεδομένων για τους οργανισμούς και τα δίκτυα με αντικείμενο τις αιμοσφαιρινοπάθειες διεθνώς, καθώς και μια διεπαφή κειμένου τύπου wiki για τη δημιουργία ενός αναπτυσσόμενου, αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Επιπλέον, η πύλη ITHANET φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο πρόσφατες βάσεις δεδομένων για τις μεταλλάξεις, τη συχνότητα και τον γονότυπο-φαινότυπο των αιμοσφαιρινοπαθειών, προσφέροντας ευέλικτες λειτουργίες αναζήτησης και προβολής με τη μορφή μιας περιεκτικής και πολυχρηστικής πηγής για κλινικούς ιατρούς και ερευνητές.

Η πύλη ITHANET είναι ένα συνεχώς διευρυνόμενο βοήθημα για κλινικούς ιατρούς και ερευνητές που ασχολούνται με τις αιμοσφαιρινοπάθειες και σταθμό για τους ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες που αναζητούν επαγγελματικές συμβουλές. Αποτελεί ολοκληρωμένη πηγή αναφοράς για κάθε πληροφορία που σχετίζεται με τις αιμοσφαιρινοπάθειες και, ως διαδραστικό κοινοτικό εργαλείο, καλεί τους χρήστες να εμπλουτίζουν το περιεχόμενό της με στοιχεία όπως ανακοινώσεις, στοιχεία οργανισμών και πληροφορίες γονότυπων-φαινότυπων.

Περισσότερες πληροφορίες για την πύλη ITHANET
Back to top button