Επίσημες δηλώσεις

Σε συνάρτηση με την αποστολή της για τη διασφάλιση της αναγνώρισης των δικαιωμάτων των ασθενών με θαλασσαιμία και τη διαφύλαξη της εφαρμογής τους, η ΔΟΘ συντάσσει και προωθεί επίσημες δηλώσεις σχετικά με βασικά θέματα που απασχολούν τους ασθενείς, με στόχο τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και της πρόσβασής τους σε θεραπεία. Η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας και άλλες συναντήσεις του ΠΟΥ αποτελούν τακτικούς φορείς επικοινωνίας των δηλώσεων της ΔΟΘ.

Back to top button