Θέσεις & Αρχές

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η ΔΟΘ συμμετέχει ενεργά στη χάραξη ή/και την τροποποίηση πολιτικών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η φωνή της διεθνούς κοινότητας θαλασσαιμίας ακούγεται από τους νομοθέτες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Πολιτικές στις οποίες συμμετέχει η ΔΟΘ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Πιστή στην ασθενοκεντρική της αποστολή και δράση, η ΔΟΘ δημοσιεύει έγγραφα διατύπωσης θέσεων επί βασικών ζητημάτων που απασχολούν τους πάσχοντες από θαλασσαιμία. Τα έγγραφα διατύπωσης θέσεων της ΔΟΘ ακολουθούν διεθνώς αποδεκτές, τεκμηριωμένες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση της θαλασσαιμίας και στοχεύουν στην επίσημη διαβίβαση των θέσεων της Ομοσπονδίας επί σημαντικών διαχειριστικών ζητημάτων, προκειμένου να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πασχόντων, καθώς και να διασφαλιστεί η πρόσβασή τους σε ποιοτική και αποτελεσματική θεραπεία.

Έγγραφα διατύπωσης θέσεων της ΔΟΘ

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πιστή στην αποστολή της να διασφαλίσει την αναγνώριση των δικαιωμάτων των ασθενών με θαλασσαιμία και να διαφυλάξει την εφαρμογή τους, η ΔΟΘ συντάσσει και προωθεί επίσημες δηλώσεις επί βασικών ζητημάτων που απασχολούν τους ασθενείς, με στόχο τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και της πρόσβασής τους σε θεραπεία. Η ΔΟΘ διατυπώνει τακτικά επίσημες δηλώσεις στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (WHA) και σε άλλες συνεδριάσεις του ΠΟΥ.
WHA71_Access To Medicines

WHA71_Migration and thalassaemia

WHA71_Prevention and Control of Non Communicable Diseases – Joint statement

Back to top button