Πλατφόρμα Thalassaemia Patients Connect

Το έργο Thalassaemia Patients Connect, το οποίο εγκαινίασε πρόσφατα η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ), αποσκοπεί στην παροχή ενός κοινού χώρου επικοινωνίας, δίνοντας στους μεμονωμένους ασθενείς και στις ενώσεις ασθενών ανά τον κόσμο την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν, να ζητήσουν και να μοιραστούν πληροφορίες για τη θαλασσαιμία.

Ο χώρος επικοινωνίας περιλαμβάνει ένα φόρουμ συζήτησης, μια σελίδα στο Facebook, μια ομάδα συζήτησης στην εφαρμογή WhatsApp, ένα κανάλι στο YouTube και ένα προφίλ στο Twitter, όλα με την ονομασία Thalassaemia Patients Connect.

Δίαυλοι επικοινωνίας
Όροι και προϋποθέσεις

Ασθενείς, εξαίρετες προσωπικότητες με εμπειρία σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο συντονίζουν τις συζητήσεις σε όλους τους διαύλους. Όλα τα μέλη της Ομάδας ειδημόνων ασθενών ζουν σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής όπου εφαρμόζονται οι πολιτικές της ΔΟΘ. Είναι, επομένως, σε θέση να παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες αναφορικά με τις επίσημες θέσεις τις Ομοσπονδίας. Η ομάδα της ΔΟΘ διαθέτει συμβεβλημένους ιατρικούς συμβούλους οι οποίοι έχουν συμφωνήσει να μοιραστούν τις γνώσεις τους με την κοινότητα της πλατφόρμας επικοινωνίας θαλασσαιμικών (TPC), παρέχοντες αξιόπιστη πληροφόρηση και εμπειρογνωσία σε όσους τη χρειάζονται. Οι διαχειριστές και οι συντονιστές απευθύνουν τις ερωτήσεις και τα αιτήματα παροχής ιατρικών συμβουλών στους ιατρικούς συμβούλους της ομάδας.

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα


Περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα

The Discussion Board (Forum) is freely available to all patients and association representatives who wish to join the discussions. Longer and consistent discussions on topics of concern to thalassaemia patients.

Visit the Forum

“How is treatment over there?” “Do patients really benefit from the conferences they attend?Do it have an impact on us?” Real time question and answer from patients to patients.

Join the WhatsApp group

Maintain communication and stay up to date with thalassaemia status across the world! Ask questions, view patients’ news, comment and hear from fellow patients from around the globe.

Follow us on Facebook

A Facebook closed group, exclusively run by veteran thalassaemia patients to discuss sensitive issues easily and in confidence. Learn and stay up to date with latest developments as felt by the patients themselves.

Join our Facebook Group
Back to top button