Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας

Τηρώντας μια μακρόχρονη παράδοση, η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας οργανώνει πολλές και πολύπλευρες δραστηριότητες για την Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας. Οι δραστηριότητες αυτές, που λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου, έχουν σκοπό να ευαισθητοποιήσουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής, καθώς και τους εν γένει υγειονομικούς φορείς και τις επιτροπές ασθενών σχετικά με τη θαλασσαιμία: Τρόποι πρόληψης, αντιμετώπισης και οριστικής θεραπείας με ασθενοκεντρική προσέγγιση.

  • 2018 – «Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της θαλασσαιμίας: Καταγραφή της προόδου και των αναγκών των ασθενών διεθνώς»
  • 2017 –«Διασυνδεθείτε: Μοιραστείτε τις γνώσεις και τις εμπειρίες σας και αγωνιστείτε για ένα καλύτερο αύριο για τη θαλασσαιμία»
  • 2016– «Πρόσβαση σε ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα για τη θαλασσαιμία»
  • 2015– «Ενίσχυση των συνεργασιών για ασθενοκεντρικά συστήματα υγείας: η καλή υγεία χαρίζει ζωή!»
  • 2014– «Οικονομική ύφεση: Παρατηρήσεις – Συμμαχίες – Διασφάλιση της υγείας»
  • 2013– «Το δικαίωμα στην ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κάθε ασθενούς με θαλασσαιμία: μείζων και πέραν αυτής»
  • 2012– «Επανεξέταση των δικαιωμάτων των ασθενών»
  • 2011 – «Ίσες ευκαιρίες στη ζωή»

Related News

This year

The 2018 theme

Thalassaemia past, present and future: Documenting progress and patients’ needs worldwide

 

Quick Links:

2018 Media Toolkit
Get involved in ITD2018
TIF Stamps

Previous Years

Back to top button