Σχετικά με τη ΔΟΘ

Αποστολή της ΔΟΘ είναι η προώθηση και η υλοποίηση εθνικών προγραμμάτων ελέγχου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θαλασσαιμίας και άλλων αιμοσφαιρινοπαθειών σε κάθε χώρα του κόσμου που πλήττεται από τη νόσο.

Μέσα από τη σύσταση νέων και την ενίσχυση των υφιστάμενων οργανώσεων, τις επισκέψεις αντιπροσωπειών σε χώρες όπου υπάρχει ανάγκη, ένα πολυποίκιλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δίκτυα, συμπράξεις και συνεργασίες με ενδιαφερόμενα μέρη, το όραμά μας είναι να διασφαλίσουμε την ίση πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για κάθε ασθενή με θαλασσαιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες ανά τον κόσμο.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ) είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1986 από μια μικρή ομάδα ασθενών και γονέων στην Κύπρο, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Ιταλία.


Η ιστορία της ΔΟΘ    Συμβουλευτική επιτροπή Οργανωτική δομή TIF Office DocumentsΤο έργο μας σε βίντεο

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

Το έργο της Ομοσπονδίας για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών της παγκόσμιας οικογένειας των θαλασσαιμικών και την επίτευξη της αποστολής της βασίζεται σε πέντε πυλώνες: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συνεργασίες, έργα, έρευνα, επικοινωνίες.


Πυλώνες εργασίας   Σχέδια δράσης  Ετήσιες εκθέσεις Διεθνείς δραστηριότητες Διακρίσεις και βραβεία

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

Η ΔΟΘ αναπτύσσει δίκτυα συνεργασίας με αρμόδιες υγειονομικές αρχές διεθνώς, με άλλες οργανώσεις ασθενών που δεν αφορούν ειδικά τη θαλασσαιμία, με ιατρικές, επιστημονικές και ερευνητικές κοινότητες και ενώσεις για τη θαλασσαιμία, επίσημους φορείς υγείας και οργανισμούς δημόσιας υγείας, θεσμικά όργανα, υπηρεσίες, ακαδημαϊκά ιδρύματα και τη φαρμακευτική βιομηχανία. Η ΔΟΘ διατηρεί επίσημες σχέσεις με τον ΠΟΥ από το 1996.


Συνεργάτες της ΔΟΘ Τα μέλη μας Πληροφορίες για εγγραφές μελών Δήλωση περί διαφάνειας

ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

Η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ) εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου. Το έργο μας εκτείνεται παγκοσμίως μέσα από τις διεθνείς μας δραστηριότητες και τακτικές επισκέψεις αντιπροσωπειών, εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων και συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς με σκοπό να συμβάλουμε στη χάραξη πολιτικών και να βελτιώσουμε τις υποδομές για την πρόληψη και τη διαχείριση της θαλασσαιμίας.

Έδρα της ΔΟΘ
Back to top button