Σχετικά με τη θαλασσαιμία

Η θαλασσαιμία ανήκει σε μια οικογένεια γενετικών παθήσεων που προσβάλλουν το ανθρώπινο αίμα και είναι γνωστές ως διαταραχές της αιμοσφαιρίνης ή αιμοσφαιρινοπάθειες. Οι αιμοσφαιρινοπάθειες είναι μια ομάδα παθήσεων που επηρεάζουν την αιμοσφαιρίνη, μια σημαντική ουσία ή πρωτεΐνη του ανθρώπινου αίματος η οποία περιέχεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια, γι’ αυτό και ονομάζονται διαταραχές της αιμοσφαιρίνης ή αιμοσφαιρινοπάθειες.

Οι αιμοσφαιρινοπάθειες, όπως η θαλασσαιμία, είναι παγκόσμιο πρόβλημα στον τομέα της υγείας. Εκτιμάται ότι το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι φορείς μιας σοβαρής αιμοσφαιρινοπάθειας και ότι κάθε χρόνο γεννιούνται 300-500.000 παιδιά με μια τέτοια πάθηση. Χάρη στις ερευνητικές εξελίξεις στην κλινική φροντίδα, η θαλασσαιμία έχει μετατραπεί από τη θανατηφόρα ασθένεια της παιδικής ηλικίας που ήταν κάποτε σε μια χρόνια, αλλά καλά διαχειρίσιμη νόσο, με αύξηση του ποσοστού επιβίωσης των ασθενών και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Οι κύριες διαταραχές της αιμοσφαιρίνης:

Περισσότερες πληροφορίες για τη θαλασσαιμία

Εκπαιδευτικά βίντεο

Back to top button