Έργα

TIF’s Patient Advocacy Group (T-PAG)

TIF’s Patient Advocacy Group (T-PAG)

Ensuring Meaningful & Productive Discussions with Patient Advocates:  The T-PAG is one of the two constituent parts of ‘TIF’s Patient Advocates Programme’, itself an extension of the TIF Expert Patients…
Κέντρα αναφοράς αιμοσφαιρινοπαθειών

Κέντρα αναφοράς αιμοσφαιρινοπαθειών

Αυτό είναι ένα από τα νέα έργα της ΔΟΘ για το έτος 2013 και σκοπός του είναι να αναπτύξει μια βάση δεδομένων των Κέντρων αναφοράς αιμοσφαιρινοπαθειών σε ολόκληρο τον κόσμο,…
Telemedicine

Telemedicine

Ευρωπαϊκό δίκτυο για τις σπάνιες αναιμίες

Ευρωπαϊκό δίκτυο για τις σπάνιες αναιμίες

Η ΔΟΘ έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο ως εταίρος στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργο ENERCA (Ευρωπαϊκό δίκτυο για τις σπάνιες και συγγενείς μορφές αναιμίας). Σκοπός του έργου είναι να…
Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασθενών για τη Θεραπευτική Καινοτομία

Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασθενών για τη Θεραπευτική Καινοτομία

Η ΔΟΘ δραστηριοποιείται σε ένα έργο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Ορθή Κλινική Πρακτική (EFGCP) – τη χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασθενών για τη Θεραπευτική Καινοτομία (EUPATI). Πρόκειται…
Ηλεκτρονική Υποδομή για Ερευνητικό Δίκτυο για τη Θαλασσαιμία

Ηλεκτρονική Υποδομή για Ερευνητικό Δίκτυο για τη Θαλασσαιμία

Η πύλη ITHANET είναι ένας κοινοτικός ιστότοπος αφιερωμένος στη θαλασσαιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες, ο οποίος παρέχει μια σειρά υπηρεσιών όπως συνεχείς ενημερώσεις για επερχόμενα συνέδρια, ενδιαφέρουσες νέες δημοσιεύσεις και ομιλίες.…
Magnetic Resonance Imaging (MRI)

Magnetic Resonance Imaging (MRI)

Clinical care in thalassaemia major has improved dramatically over the last three decades, resulting in an impressive increase in survival rates and quality of life of patients living in countries…
Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού/ Μαγνητική Τομογραφία (MRI)

Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού/ Μαγνητική Τομογραφία (MRI)

Η κλινική φροντίδα της μείζονος θαλασσαιμίας έχει βελτιωθεί δραματικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, με αποτέλεσμα μια εντυπωσιακή αύξηση των ποσοστών επιβίωσης και της ποιότητας ζωής των πασχόντων που ζουν σε…
Back to top button