Κώδικας Δεοντολογίας

Η ΔΟΘ χαίρει ευρείας αναγνώρισης ως η παγκόσμια φωνή των ασθενών με θαλασσαιμία και χρειάζεται πόρους προκειμένου να αντεπεξέλθει στην αποστολή της για την προάσπιση και την υποστήριξη της ανάπτυξης και της υλοποίησης προγραμμάτων ελέγχου της θαλασσαιμίας, τα οποία περιλαμβάνουν την πρόληψη και την κλινική αντιμετώπιση της νόσου.

Οι πόροι της ΔΟΘ προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως διεθνή και περιφερειακά κονδύλια, από τη βιομηχανία, από γενναιόδωρες δωρεές και από οργανισμούς για την επιδίωξη κοινών συμφερόντων αναφορικά με τις αιμοσφαιρινοπάθειες (θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική νόσος).

Το συνολικό ποσοστό της χρηματοδότησης από τη βιομηχανία είναι 44,13%, ενώ η χρηματοδότηση εκτός της βιομηχανίας είναι 55,87%. Η υψηλότερη συνεισφορά από μία μεμονωμένη εταιρεία είναι 19,78% (Τελευταία Ενημέρωση: Δεκέμβριος 2019).

Υλικό

Ως ασθενοκεντρική οργάνωση, η ΔΟΘ δεσμεύεται να διατηρήσει την ανεξαρτησία της, κάνοντας επιλογές και διατυπώνοντας θέσεις αποκλειστικά με βάση τις ανάγκες και την οπτική των ασθενών.

Οι Υποστηρικτές μας

Το έργο της ΔΟΘ μπορεί να προσελκύσει την προσοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ιδρυμάτων και άλλων οργάνων, καθώς και εταιρειών ή αντιπροσωπευτικών εταιρειών του κλάδου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού, αναλώσιμων και άλλων ιατρικών προϊόντων και τεχνολογιών που σχετίζονται με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Οι υποστηρικτές μας
Back to top button